מדריך מצולם עם הנחיות ברורות לקליעת ה"מושט" - ברכת הקציר המקומית, ששימשה כקמע להגנה על היבול, למשיכת שפע ולשלום בית.  המדריך יגיע לאחר התשלום כקישור לקובץ אינטרנטי.  (זה אינו משלוח אוטומטי, עלי לקבל הודעה על תשלום ואז לשלוח בעצמי) . מחיר הקובץ - 15 ש"ח 

.מדריך לקליעת ברכת הקציר משיבולים קישור לקובץ אינטרנטי יישלח למייל לאחר התשלום.

$5.00Price